EkumenickýKolosenským1,20

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Kolosenským 1:20

a aby skr­ze neho a v ňom zmieril všet­ko, čo je na zemi i v nebesiach, keď na­stolil po­koj preliatím jeho krvi na kríži.


Verš v kontexte

19 Veď Boh chcel, aby v ňom pre­bývala všet­ka pl­nosť 20 a aby skr­ze neho a v ňom zmieril všet­ko, čo je na zemi i v nebesiach, keď na­stolil po­koj preliatím jeho krvi na kríži. 21 Aj vás, ktorí ste kedysi boli od­cudzení a ne­priateľs­kí k Bohu svojím zmýšľaním a zlými skut­kami,

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 a aby skr­ze neho smieril všet­ko cieľom neho urobiac po­koj skr­ze krv jeho kríža, skr­ze neho, buď to, čo je na zemi, buď to, čo je v nebesiach,

Evanjelický

20 a aby Ním zmieril so sebou všet­ko, aj čo je na zemi aj čo je v nebesiach, a priniesol po­koj v krvi Jeho kríža.

Ekumenický

20 a aby skr­ze neho a v ňom zmieril všet­ko, čo je na zemi i v nebesiach, keď na­stolil po­koj preliatím jeho krvi na kríži.

Bible21

20 a skrze něj se se­bou smířit vše. Krví jeho kříže, jím samým, pokoj způso­bil­to­mu, co je na zemi i na ne­bi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček