EkumenickýJózua7,9

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Józua 7:9

Keď sa to do­počujú Kanaánčania a os­tat­ní obyvatelia krajiny, ob­kľúčia nás a vy­hladia naše meno zo zeme. Čo urobíš pre svoje veľké meno?


Verš v kontexte

8 Prosím ťa, Pane, čo mám na to po­vedať, že Iz­rael zutekal pred svojimi ne­priateľmi? 9 Keď sa to do­počujú Kanaánčania a os­tat­ní obyvatelia krajiny, ob­kľúčia nás a vy­hladia naše meno zo zeme. Čo urobíš pre svoje veľké meno? 10 Hos­podin po­vedal Jozu­ovi: Vstaň! Prečo ležíš tvárou na zemi?

späť na Józua, 7

Príbuzné preklady Roháček

9 Keď to počujú Kananeji a všet­ci obyvatelia zeme, ob­kľúčia nás a vy­tnú naše meno zo zeme. A čo ty učiníš svoj­mu veľkému menu?!

Evanjelický

9 Keď to počujú Kanaán­ci a os­tat­ní obyvatelia krajiny, ob­kľúčia nás a vy­hladia naše meno zo zeme. Čo urobíš pre svoje veľké meno?

Ekumenický

9 Keď sa to do­počujú Kanaánčania a os­tat­ní obyvatelia krajiny, ob­kľúčia nás a vy­hladia naše meno zo zeme. Čo urobíš pre svoje veľké meno?

Bible21

9 Až to us­lyší Kananej­ci a všich­ni obyva­te­lé této země, obklíčí nás a vy­hladí naše jméno ze země! Co pro své ve­liké jméno uděláš pak?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček