EkumenickýJózua13,3

Józua 13:3

počnúc od Šíchora, ktorý tečie na východ od Egyp­ta až po sever­nú hranicu Ek­rónu, ktorý sa počíta ku Kanaánu, a päť filištín­skych kniežats­tiev: gazan­ské, ašdód­ske, aškalón­ske, gát­ske a ek­rón­ske; ďalej Av­vij­ci,


Verš v kontexte

2 Toto je územie, ktoré ešte zo­stalo: všet­ky ob­las­ti Filištín­cov a všet­kých Gešúrejov 3 počnúc od Šíchora, ktorý tečie na východ od Egyp­ta až po sever­nú hranicu Ek­rónu, ktorý sa počíta ku Kanaánu, a päť filištín­skych kniežats­tiev: gazan­ské, ašdód­ske, aškalón­ske, gát­ske a ek­rón­ske; ďalej Av­vij­ci, 4 z juhu celé územie Kanaánčanov a Meára, ktorá pat­rí Sidončanom, až po Afék, po územie Amorejčanov;

späť na Józua, 13

Príbuzné preklady Roháček

3 časť od Šíchora, ktorý tečie naproti Egyp­tu, až po územie Ek­rona na sever, pri­počituj­te sa Kananejovi, pätoro kniežat Filištínov: gažan­ské, ašdót­ske, eškalon­ské, gitťan­ské, ek­ron­ské jako aj Avijovia;

Evanjelický

3 počnúc od Síchóru, ktorý tečie východ­ne od Egyp­ta až po sever­nú hranicu Ek­rónu, čo sa pri­počítava ku Kanaán­com, päť kniežat Filištín­cov: Gazanov, Ašdóďanov, Aškalón­cov, Gaťanov a Ek­rón­cov, ďalej Avij­ci,

Ekumenický

3 počnúc od Šíchora, ktorý tečie na východ od Egyp­ta až po sever­nú hranicu Ek­rónu, ktorý sa počíta ku Kanaánu, a päť filištín­skych kniežats­tiev: gazan­ské, ašdód­ske, aškalón­ske, gát­ske a ek­rón­ske; ďalej Av­vij­ci,

Bible21

3 od ře­ky Ši­chor před Egyp­tem až k se­verní hranici u Ekro­nu (který se přičítá Kananej­cům) – pě­tice fi­lištín­ských států: Gaza, Ašdod, Aške­lon, Gat a Ekron. Dále území Avij­ců

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček