EkumenickýJózua13,15

Józua 13:15

Mojžiš dal kmeňu Rúbenov­cov dedičs­tvo podľa ich rodov:


Verš v kontexte

14 Mojžiš len Léviho kmeňu nedal dedičný podiel. Spaľované obety Hos­podina, Boha Iz­raela, sú ich dedičným podielom, ako im pri­sľúbil. 15 Mojžiš dal kmeňu Rúbenov­cov dedičs­tvo podľa ich rodov: 16 Pri­pad­lo im územie od Aróeru, ktoré leží na brehu po­toka Ar­nón, spolu s mestom upro­stred údolia, ďalej celá rovina po Médebu,

späť na Józua, 13

Príbuzné preklady Roháček

15 A tedy Mojžiš dal po­koleniu synov Rúbenových dedičs­tvo podľa ich čeľadí.

Evanjelický

15 Mojžiš dal kmeňu Rúben dedičs­tvo podľa jeho čeľadí:

Ekumenický

15 Mojžiš dal kmeňu Rúbenov­cov dedičs­tvo podľa ich rodov:

Bible21

15 Toto dal Mo­jžíš poko­lení Ru­ben pro je­jich ro­dy:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček