EkumenickýJób41,25

Jób 41:25

Na zemi ho ne­možno k ničomu pri­podob­niť, tak je utvorený, že ne­poz­ná strach.


Verš v kontexte

24 Za sebou zanecháva žiarivú dráhu, takže pra­hl­bina pri­pomína šedivú hlavu. 25 Na zemi ho ne­možno k ničomu pri­podob­niť, tak je utvorený, že ne­poz­ná strach. 26 Na všet­ko pyšné po­zerá zhora, kráľom je nad všet­kými šel­mami.

späť na Jób, 41

Príbuzné preklady Roháček

25 Nie je mu podob­ného na zemi; ktorý by bol učinený tak, bez strachu.

Evanjelický

25 Na zemi ne­má podob­ného; stvorený bol, aby bol bez strachu.

Ekumenický

25 Na zemi ho ne­možno k ničomu pri­podob­niť, tak je utvorený, že ne­poz­ná strach.

Bible21

25 Nikdo na zemi mu není podo­ben – je stvořen zce­la bez bázně.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček