EkumenickýJób38,24

Jób 38:24

Kadiaľ vedie ces­ta ta, kde sa delí svet­lo, a od­kiaľ sa ženie východ­ný vietor na zem?


Verš v kontexte

23 ktoré ud­ržujem na čas úz­kos­ti, na deň boja a voj­ny? 24 Kadiaľ vedie ces­ta ta, kde sa delí svet­lo, a od­kiaľ sa ženie východ­ný vietor na zem? 25 Kto utvoril korytá pre po­vodeň a kto pri­pravil ces­tu pre búr­kové mračno,

späť na Jób, 38

Príbuzné preklady Roháček

24 Kde je ces­ta na mies­to ta, kde sa delí svet­lo, k­toré rozháňa východ­ný vietor po zemi?

Evanjelický

24 Kadiaľ vedie ces­ta k mies­tu, kde sa roz­deľuje svet­lo a od­kiaľ sa východ­ný vietor roz­vieva po zemi?

Ekumenický

24 Kadiaľ vedie ces­ta ta, kde sa delí svet­lo, a od­kiaľ sa ženie východ­ný vietor na zem?

Bible21

24 Kudy vede ces­ta, kte­rou se štěpí blesky? Odkud se východní vítr žene na ze­mi?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček