EkumenickýJób38,17

Jób 38:17

Azda sa ti od­kryli brány smr­ti, na vráta tieňa smr­ti si po­zeral?


Verš v kontexte

16 Vari si došiel až k prameňom mora a po dne pra­hl­biny si sa pre­chádzal? 17 Azda sa ti od­kryli brány smr­ti, na vráta tieňa smr­ti si po­zeral? 18 Uvedomil si si šír­ku zeme? Po­vedz, ak si ju celú spoz­nal!

späť na Jób, 38

Príbuzné preklady Roháček

17 Či sú ti zjavené brány smr­ti, alebo brány tône smr­ti si videl?

Evanjelický

17 Od­halili sa ti brány smr­ti a videl si vráta veľkej tem­noty?

Ekumenický

17 Azda sa ti od­kryli brány smr­ti, na vráta tieňa smr­ti si po­zeral?

Bible21

17 Od­ha­li­ly se ti brá­ny smrti? Spatřil jsi brá­ny temno­ty?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček