EkumenickýJób15,14

Jób 15:14

Čo je človek, že by mal byť čis­tý a čo tvor narodený zo ženy, že by mal byť spravod­livý?


Verš v kontexte

13 takže svoje dychčanie ob­raciaš proti Bohu a vravíš, čo máš na jazyku? 14 Čo je človek, že by mal byť čis­tý a čo tvor narodený zo ženy, že by mal byť spravod­livý? 15 Veď Boh sa ani na svojich svätých ne­spolieha a ani nebesia nie sú čis­té v jeho očiach,

späť na Jób, 15

Príbuzné preklady Roháček

14 Čo je smr­teľný človek, aby bol čis­tý, a aby bol spraved­livý ten, kto sa narodil zo ženy?

Evanjelický

14 Čo je človek, aby mohol zo­stať čis­tý, a ten, kto sa zrodil zo ženy, aby bol spravod­livý?

Ekumenický

14 Čo je človek, že by mal byť čis­tý a čo tvor narodený zo ženy, že by mal byť spravod­livý?

Bible21

14 Co je člověk? Může snad být čistý? Může být v právu, kdo je z že­ny zro­zený?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček