EkumenickýJób1,6

Jób 1:6

Jed­ného dňa, keď Boží synovia pred­stúpili pred Hos­podina, prišiel medzi nich aj satan.


Verš v kontexte

5 Vždy, keď sa skončili dni hos­tiny, Jób po­sielal po nich a po­sväcoval ich. Včas­ráno vstával, obetoval spaľovanú obetu za každého z nich, pre­tože si po­vedal: Možno moji synovia zhrešili a rúhali sa Bohu vo svojej mys­li. Jób to tak­to robieval ustavične. 6 Jed­ného dňa, keď Boží synovia pred­stúpili pred Hos­podina, prišiel medzi nich aj satan. 7 Hos­podin sa opýtal satana: Od­kiaľ pri­chádzaš? Satan od­povedal: Z potuliek a pre­chádzok po zemi.

späť na Jób, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A stalo sa jed­ného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa po­stavili pred Hos­podinom, že prišiel medzi nimi aj Satan.

Evanjelický

6 Is­tého dňa, keď sa synovia Boží prišli po­staviť pred Hos­podina, prišiel medzi nich aj Satan.

Ekumenický

6 Jed­ného dňa, keď Boží synovia pred­stúpili pred Hos­podina, prišiel medzi nich aj satan.

Bible21

6 Jedno­ho dne, když synové Boží přiš­li, aby před­stou­pi­li před Hos­po­di­na, přišel s nimi i sa­tan.

EkumenickýJób1,6

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček