EkumenickýJób1,5

Jób 1:5

Vždy, keď sa skončili dni hos­tiny, Jób po­sielal po nich a po­sväcoval ich. Včas­ráno vstával, obetoval spaľovanú obetu za každého z nich, pre­tože si po­vedal: Možno moji synovia zhrešili a rúhali sa Bohu vo svojej mys­li. Jób to tak­to robieval ustavične.


Verš v kontexte

4 Jeho synovia jeden po druhom, každý vo svoj určený deň, usporadúvali domáce hos­tiny, na ktoré po­zývali aj svoje tri ses­try, aby jed­li a pili. 5 Vždy, keď sa skončili dni hos­tiny, Jób po­sielal po nich a po­sväcoval ich. Včas­ráno vstával, obetoval spaľovanú obetu za každého z nich, pre­tože si po­vedal: Možno moji synovia zhrešili a rúhali sa Bohu vo svojej mys­li. Jób to tak­to robieval ustavične. 6 Jed­ného dňa, keď Boží synovia pred­stúpili pred Hos­podina, prišiel medzi nich aj satan.

späť na Jób, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A bývalo tak, že keď kolom obišly dni hos­tiny, po­sielaval Job a po­sväcoval ich a vstávajúc skoro ráno obetoval zápal­né obeti podľa počtu všet­kých ich. Lebo Job hovorieval: Možno, že zhrešili moji synovia a zlorečili Bohu vo svojom srd­ci. Tak to robieval Job po všet­ky tie dni.

Evanjelický

5 Keď však pre­beh­lo poradie dní hos­tín, Jób po­sielal po nich a po­sväcoval ich. Včas­ráno vstával a prinášal spaľované obete podľa ich cel­kového počtu. Lebo Jób si po­mys­lel: Možno sa moji synovia pre­hrešili a rúhali sa Bohu vo svojom srd­ci. Tak robieval Jób ustavične.

Ekumenický

5 Vždy, keď sa skončili dni hos­tiny, Jób po­sielal po nich a po­sväcoval ich. Včas­ráno vstával, obetoval spaľovanú obetu za každého z nich, pre­tože si po­vedal: Možno moji synovia zhrešili a rúhali sa Bohu vo svojej mys­li. Jób to tak­to robieval ustavične.

Bible21

5 Jakmi­le dny těch hodů skonči­ly, Job pro ně po­sílal, aby je po­svě­til. Od časného rá­na obětoval za každého z nich zápalné obě­ti, ne­boť si říkal: „Co když mé dě­ti zhřeši­ly a v du­chu zlořeči­ly Bohu.“ Tak to Job činíval pokaždé.

EkumenickýJób1,5

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček