EkumenickýJeremiáš4,31

Jeremiáš 4:31

Veď počujem akoby výk­rik rodičky akoby stonanie pr­vorodičky, hlas si­on­skej dcéry, ktorá vzdychá a zalamuje rukami: Ach, beda mi, som bez­moc­ná, vy­daná vrahom na­pos­pas!


Verš v kontexte

29 Pred hr­motom jazd­cov a luko­strel­cov uteká celé mes­to, vchádzajú do húštin a vy­liezajú na bralá. Všet­ky mes­tá sú opus­tené a niet v nich obyvateľov. 30 Čo chceš robiť, ty, spus­tošená, že sa ob­liekaš do pur­puru, zdobíš sa zlatým šper­kom a zvýrazňuješ si oči líčid­lom? Dar­mo sa krášliš! Tvoji milen­ci tebou opo­vr­hujú, číhajú ti na život. 31 Veď počujem akoby výk­rik rodičky akoby stonanie pr­vorodičky, hlas si­on­skej dcéry, ktorá vzdychá a zalamuje rukami: Ach, beda mi, som bez­moc­ná, vy­daná vrahom na­pos­pas!

späť na Jeremiáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

31 Lebo čujem hlas ako ­hlas ženy, ktorá sa svíja v pôrod­ných boles­tiach, úzkosť ako úz­kosť prvôstky, hlas dcéry Si­ona; vzdychá, rozp­res­tiera svoje ruky a hovorí: Oj, beda mne, lebo moja duša ustala pre vrahov.

Evanjelický

31 Lebo počujem akoby krik rodičky, úz­kost­ný nárek akoby pr­vorodičky, krik dcéry Si­on, ktorá vzdychá, zalamuje rukami: Beda mi, omd­lievam pred vrah­mi.

Ekumenický

31 Veď počujem akoby výk­rik rodičky akoby stonanie pr­vorodičky, hlas si­on­skej dcéry, ktorá vzdychá a zalamuje rukami: Ach, beda mi, som bez­moc­ná, vy­daná vrahom na­pos­pas!

Bible21

31 Slyším křik ja­ko­by že­ny v bolestech, jako když matka rodí po­prvé – křik sténající Dce­ry sionské, jež vzpíná ru­ce: „Běda mi! Život mě opouští před vrahy!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček