EvanjelickýJeremiáš4,31

Jeremiáš 4:31

Lebo počujem akoby krik rodičky, úz­kost­ný nárek akoby pr­vorodičky, krik dcéry Si­on, ktorá vzdychá, zalamuje rukami: Beda mi, omd­lievam pred vrah­mi.


Verš v kontexte

29 Pred hr­motom jazd­cov a luko­strel­cov uteká celé mes­to; vchádzajú do húštin a vy­stupujú na bralá. Všet­ky mes­tá sú opus­tené a ni­kto nebýva v nich. 30 Ale ty, spus­tošená, čo chceš robiť, že sa ob­liekaš do pur­puru, že sa pri­zdobuješ zlatým skvos­tom, že si zväčšuješ oči líčid­lom? Dar­mo sa krášliš, milen­ci tebou po­hŕdajú, siahajú ti na život. 31 Lebo počujem akoby krik rodičky, úz­kost­ný nárek akoby pr­vorodičky, krik dcéry Si­on, ktorá vzdychá, zalamuje rukami: Beda mi, omd­lievam pred vrah­mi.

späť na Jeremiáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

31 Lebo čujem hlas ako ­hlas ženy, ktorá sa svíja v pôrod­ných boles­tiach, úzkosť ako úz­kosť prvôstky, hlas dcéry Si­ona; vzdychá, rozp­res­tiera svoje ruky a hovorí: Oj, beda mne, lebo moja duša ustala pre vrahov.

Evanjelický

31 Lebo počujem akoby krik rodičky, úz­kost­ný nárek akoby pr­vorodičky, krik dcéry Si­on, ktorá vzdychá, zalamuje rukami: Beda mi, omd­lievam pred vrah­mi.

Ekumenický

31 Veď počujem akoby výk­rik rodičky akoby stonanie pr­vorodičky, hlas si­on­skej dcéry, ktorá vzdychá a zalamuje rukami: Ach, beda mi, som bez­moc­ná, vy­daná vrahom na­pos­pas!

Bible21

31 Slyším křik ja­ko­by že­ny v bolestech, jako když matka rodí po­prvé – křik sténající Dce­ry sionské, jež vzpíná ru­ce: „Běda mi! Život mě opouští před vrahy!“