EkumenickýJeremiáš38,17

Jeremiáš 38:17

Nato Jeremiáš po­vedal Cid­kijovi: Toto hovorí Hos­podin, Boh zá­stupov, Boh Iz­raela: Ak sa pod­dáš kniežatám babylon­ského kráľa, za­chrániš si život a toto mes­to ne­vypália ohňom a budeš žiť ty aj tvoj dom.


Verš v kontexte

16 Kráľ Cid­kija sa po­tom taj­ne za­prisahal Jeremiášovi a po­vedal: Akože žije Hos­podin, ktorý nám dal ten­to život, nedám ťa usmr­tiť ani ťa ne­vydám do rúk tých mužov, ktorí bažia po tvojom živote. 17 Nato Jeremiáš po­vedal Cid­kijovi: Toto hovorí Hos­podin, Boh zá­stupov, Boh Iz­raela: Ak sa pod­dáš kniežatám babylon­ského kráľa, za­chrániš si život a toto mes­to ne­vypália ohňom a budeš žiť ty aj tvoj dom. 18 Ak sa však ne­pod­dáš kniežatám babylon­ského kráľa, po­tom sa mes­to do­stane do ruky Chal­dejov, vy­pália ho ohňom a ani ty sa ne­vys­lobodíš z ich ruky.

späť na Jeremiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

17 Na to po­vedal Jeremiáš Cedekiášovi: Tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Ak na­ozaj vy­j­deš ku kniežatám babylon­ského kráľa, tvoja duša bude žiť, a toto mes­to nebude spálené ohňom, a budeš žiť i ty i tvoj dom.

Evanjelický

17 Vtedy Jeremiáš po­vedal Cid­kijovi: Tak­to vraví Hos­podin, Boh moc­nos­tí, Boh Iz­raela: Ak sa na­ozaj vzdáš kniežatám babylon­ského kráľa, ty ostaneš nažive a toto mes­to nebude spálené ohňom; ostaneš nažive ty i tvoj dom.

Ekumenický

17 Nato Jeremiáš po­vedal Cid­kijovi: Toto hovorí Hos­podin, Boh zá­stupov, Boh Iz­raela: Ak sa pod­dáš kniežatám babylon­ského kráľa, za­chrániš si život a toto mes­to ne­vypália ohňom a budeš žiť ty aj tvoj dom.

Bible21

17 Nato Je­re­miáš Cidkiášovi ře­kl: „Tak praví Hos­po­din, Bůh zástupů, Bůh Iz­rae­le: Pokud se dob­rovolně vzdáš ve­li­te­lům babylon­ského krále, za­chráníš si život a toto město ne­bu­de vy­páleno; tak přeži­ješ i s ce­lou ro­di­nou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček