EkumenickýJeremiáš38,16

Jeremiáš 38:16

Kráľ Cid­kija sa po­tom taj­ne za­prisahal Jeremiášovi a po­vedal: Akože žije Hos­podin, ktorý nám dal ten­to život, nedám ťa usmr­tiť ani ťa ne­vydám do rúk tých mužov, ktorí bažia po tvojom živote.


Verš v kontexte

15 Jeremiáš po­vedal Cid­kijovi: Nezabiješ ma, ak ti to pre­zradím? Ak ti dám radu, ty ma aj tak ne­pos­lúch­neš. 16 Kráľ Cid­kija sa po­tom taj­ne za­prisahal Jeremiášovi a po­vedal: Akože žije Hos­podin, ktorý nám dal ten­to život, nedám ťa usmr­tiť ani ťa ne­vydám do rúk tých mužov, ktorí bažia po tvojom živote. 17 Nato Jeremiáš po­vedal Cid­kijovi: Toto hovorí Hos­podin, Boh zá­stupov, Boh Iz­raela: Ak sa pod­dáš kniežatám babylon­ského kráľa, za­chrániš si život a toto mes­to ne­vypália ohňom a budeš žiť ty aj tvoj dom.

späť na Jeremiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

16 Vtedy pri­sahal kráľ Cedekiáš Jeremiášovi taj­ne a po­vedal: Ako že žije Hos­podin, ktorý nám učinil túto dušu, že ťa ne­u­smr­tím ani ťa ne­vydám do ruky tých mužov, ktorí hľadajú tvoju dušu.

Evanjelický

16 Vtedy kráľ Cid­kija po­tajom­ky pri­sahal Jeremiášovi: Akože žije Hos­podin, ktorý nám dal ten­to život, ne­vydám ťa na sm­rť, ne­vydám ťa ani do rúk oných mužov, ktorí ti siahajú na život.

Ekumenický

16 Kráľ Cid­kija sa po­tom taj­ne za­prisahal Jeremiášovi a po­vedal: Akože žije Hos­podin, ktorý nám dal ten­to život, nedám ťa usmr­tiť ani ťa ne­vydám do rúk tých mužov, ktorí bažia po tvojom živote.

Bible21

16 Cidkiáš ale Je­re­miášovi po­tají odpřisáhl: „Ja­kože je živ Hos­po­din, který nám dal život, ne­za­bi­ji tě ani tě ne­vy­dám do ru­kou těch, kdo tě chtějí zabít.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček