EkumenickýJán6,69

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ján 6:69

Evanjelium podľa Jána

a my sme uverili a spoz­nali, že ty si Boží Svätý.


Verš v kontexte

68 Od­povedal mu Šimon Peter: Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života 69 a my sme uverili a spoz­nali, že ty si Boží Svätý. 70 Ježiš im od­povedal: Ne­vyvolil som si vás azda Dvanás­tich? No jeden z vás je diabol.

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

69 a my sme uverili a po­znali, že si ty Kris­tus, ten Syn živého Boha.

Evanjelický

69 a my sme uverili a po­znali, že Ty si (Kris­tus), ten Svätý Boží.

Ekumenický

69 a my sme uverili a spoz­nali, že ty si Boží Svätý.

Bible21

69 a my jsme uvěři­li a po­zna­li, že ty jsi ten Svatý Boží!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček