EkumenickýJán6,68

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ján 6:68

Evanjelium podľa Jána

Od­povedal mu Šimon Peter: Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života


Verš v kontexte

67 Tu po­vedal Ježiš Dvanás­tim: Aj vy chcete odísť? 68 Od­povedal mu Šimon Peter: Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života 69 a my sme uverili a spoz­nali, že ty si Boží Svätý.

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

68 A Šimon Peter mu od­povedal: Pane, ku komu poj­deme? Slová večného života máš;

Evanjelický

68 Od­povedal Mu Šimon Peter: Pane, ku komu pôj­deme? Slová večného života máš,

Ekumenický

68 Od­povedal mu Šimon Peter: Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života

Bible21

68 „Pane, ke komu bychom šli?“ od­po­věděl mu Ši­mon Petr. „­Ty máš slova věčného živo­ta

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček