RoháčekJán1,3

Ján 1:3

Evanjelium podľa Jána

Všet­ko po­vs­talo skr­ze neho, a bez neho ne­povs­talo ani jed­no z toho, čo po­vs­talo.


Verš v kontexte

2 Ten, to Slovo bolo na počiat­ku u Boha. 3 Všet­ko po­vs­talo skr­ze neho, a bez neho ne­povs­talo ani jed­no z toho, čo po­vs­talo. 4 V ňom bol život, a ten život bol svet­lom ľudí,

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Všet­ko po­vs­talo skr­ze neho, a bez neho ne­povs­talo ani jed­no z toho, čo po­vs­talo.

Evanjelický

3 Ním po­vs­talo všet­ko a bez Neho ne­povs­talo nič, čo po­vs­talo.

Ekumenický

3 Ním vznik­lo všet­ko a bez neho ne­vznik­lo nič z toho, čo jes­tvuje.

Bible21

3 Všech­no po­vstalo skrze něja bez něj ne­po­vstalo nic, co je.

RoháčekJán1,3