EkumenickýIzaiáš40,10

Izaiáš 40:10

Po­zri, Pán, Hos­podin pri­chádza v moci, vlád­ne svojím ramenom. Hľa, ne­sie od­menu a jeho pláca ide pred ním.


Verš v kontexte

9 Vy­stúp na vy­soký vrch, ohlasovateľ radost­nej zves­ti Si­onu, moc­ne po­z­dvih­ni svoj hlas, ohlasovateľ radost­nej zves­ti Jeruzalemu! Hlas­no volaj, neboj sa, po­vedz jud­ským mes­tám: Hľa, váš Boh! 10 Po­zri, Pán, Hos­podin pri­chádza v moci, vlád­ne svojím ramenom. Hľa, ne­sie od­menu a jeho pláca ide pred ním. 11 Ako pas­tier bude pásť svoje stádo, svojím ramenom ho zhromaždí, barán­ky vez­me do náručia a tie, čo pri­dájajú, nežne bude viesť.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

10 Hľa, Pán Hos­podin prij­de jako moc­ný, a jeho rameno mu bude panovať! Hľa, jeho mzda ide s ním a jeho dielo pred ním.

Evanjelický

10 Aj­hľa, Hos­podin, Pán pri­chádza s mocou, Jeho rameno za­sahuje. Hľa, Jeho mzda je pri Ňom a Jeho od­mena je pred Ním.

Ekumenický

10 Po­zri, Pán, Hos­podin pri­chádza v moci, vlád­ne svojím ramenom. Hľa, ne­sie od­menu a jeho pláca ide pred ním.

Bible21

10 Hle, Panovník Hos­po­din v moci při­cházía jeho paže bude vládnout s ním. Hle, jeho odpla­ta jde s ním, jeho odmě­na ho před­chází.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček