EkumenickýIzaiáš10,2

Izaiáš 10:2

aby úbožiakom odo­preli prí­stup k súdu a bied­nych môj­ho ľudu ob­rali o právo, aby sa vdovy stali ich korisťou a moh­li olúpiť siroty.


Verš v kontexte

1 Beda tým, čo ustanovujú ne­spravod­livé zákony, a pisárom, ktorí hor­livo vy­pisujú roz­kazy utláčať, 2 aby úbožiakom odo­preli prí­stup k súdu a bied­nych môj­ho ľudu ob­rali o právo, aby sa vdovy stali ich korisťou a moh­li olúpiť siroty. 3 Čo však urobíte v deň tres­tu a pri po­hrome, čo príde zďaleka? Ku komu sa budete utiekať o pomoc a komu zanecháte svoje bohat­stvo?

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

2 aby od­tis­li núdz­nych od súdu a olúpili súd chudob­ných môj­ho ľudu; aby boly vdovy ich korisťou, a siroty plienia.

Evanjelický

2 aby od­tís­kali slabých od súdu a oberali o právo bied­nych môj­ho ľudu; aby vdovy moh­li byť ich korisťou a aby olúpili siroty.

Ekumenický

2 aby úbožiakom odo­preli prí­stup k súdu a bied­nych môj­ho ľudu ob­rali o právo, aby sa vdovy stali ich korisťou a moh­li olúpiť siroty.

Bible21

2 aby ovlivni­li sou­dy s chudáky, ubohým v mém lidu aby právo upřeli, aby se vdovy staly je­jich kořistí, aby okráda­li si­ro­tky!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček