Ekumenický1. Mojžišova27,28

1. Mojžišova 27:28

Genesis

Nech ti dá Boh z nebeskej rosy a z úrodnosti zeme, i hoj­nosť obilia a muštu!


Verš v kontexte

27 On pri­stúpil a boz­kal ho. Keď pocítil vôňu jeho šiat, požeh­nal ho a po­vedal: Hľa, vôňa môj­ho syna je ako vôňa poľa, ktoré požeh­nal Hos­podin. 28 Nech ti dá Boh z nebeskej rosy a z úrodnosti zeme, i hoj­nosť obilia a muštu! 29 Nech ti slúžia národy, nech sa ti klaňajú kmene! Panuj nad svojimi brat­mi a nech sa ti klaňajú synovia tvojej mat­ky! Nech je pre­kliaty, kto bude teba pre­klínať, nech je požeh­naný, kto ťa bude žeh­nať!

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

28 Nechže ti dá Bôh z rosy neba a zo všelijakého tuku zeme, hoj­nosť obilia a hroz­novej šťavy.

Evanjelický

28 Hľa, vôňa syna môj­ho je ako vôňa poľa, ktoré požeh­nal Hos­podin. Daj ti Boh z nebes­kej rosy, zo žír­nych strání zeme, i hoj­nosť obilia a muštu.

Ekumenický

28 Nech ti dá Boh z nebeskej rosy a z úrodnosti zeme, i hoj­nosť obilia a muštu!

Bible21

28 Ať Hos­po­din dá ti ne­bes­kou rosu, úrodnou zem, obilí i víno v hojnosti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček