Ekumenický1. Mojžišova26,23

1. Mojžišova 26:23

Genesis

Od­tiaľ sa od­sťahoval Izák do Beér-Šeby.


Verš v kontexte

22 Od­tiaľ od­išiel a vy­kopal ďalšiu studňu, pre ktorú sa už nehádali. Po­menoval ju Rechobót a po­vedal: Teraz nám Hos­podin dožičil šíry pries­tor, aby sme sa v kraji moh­li rozm­nožiť. 23 Od­tiaľ sa od­sťahoval Izák do Beér-Šeby. 24 Tam sa mu v noci zjavil Hos­podin a po­vedal: Ja som Boh tvoj­ho otca Ab­raháma. Neboj sa, lebo som s tebou! Požeh­nám ťa a rozm­nožím tvoje po­tom­stvo pre Ab­raháma, svoj­ho služob­níka.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

23 Po­tom od­išiel od­tiaľ hore do Bér-šeby.

Evanjelický

23 Od­tiaľ od­išiel do Beér-Šeby.

Ekumenický

23 Od­tiaľ sa od­sťahoval Izák do Beér-Šeby.

Bible21

23 Když pak od­tud vy­stou­pil do Beer-še­by,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček