EkumenickýEzechiel43,23

Ezechiel 43:23

Keď skončíš očisťovanie, prines bez­chyb­ného býčka a bez­chyb­ného barana zo stáda.


Verš v kontexte

22 Na druhý deň prines bez­chyb­ného capa ako obetu za hriech; ol­tár očis­ti tak, ako bol očis­tený býčkom. 23 Keď skončíš očisťovanie, prines bez­chyb­ného býčka a bez­chyb­ného barana zo stáda. 24 Pred­lož ich Hos­podinovi; kňazi nech ich po­sypú soľou a obetujú Hos­podinovi ako spaľovanú obetu.

späť na Ezechiel, 43

Príbuzné preklady Roháček

23 A keď vy­konáš očisťovanie od hriechu, budeš obetovať jun­ca z hoviad, bez vady, a barana z oviec, bez vady;

Evanjelický

23 Keď skončíš očisťovanie, prines bez­chyb­ného jun­ca a bez­chyb­ného barana zo stáda.

Ekumenický

23 Keď skončíš očisťovanie, prines bez­chyb­ného býčka a bez­chyb­ného barana zo stáda.

Bible21

23 Až dokončíš očišťování, přive­deš mladého býčka bez vady a be­ra­na bez va­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček