EkumenickýEzechiel18,10

Ezechiel 18:10

No ak splodí syna násil­níka, ktorý prelieva krv a do­púšťa sa nie­ktorého z týchto hriechov,


Verš v kontexte

9 ak sa správa podľa mojich ustanovení a za­chováva moje nariadenia a úp­rim­ne ich pl­ní, je spravod­livý a určite bude žiť — znie výrok Pána, Hos­podina. 10 No ak splodí syna násil­níka, ktorý prelieva krv a do­púšťa sa nie­ktorého z týchto hriechov, 11 hoci otec tieto veci nekoná, ale on jedáva na vr­choch, ženu blížneho poškv­rňuje,

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale keby splodil syna lot­ra, ktorý by vy­lieval krv a vy­konal by bratovi niektorú z tých vecí,

Evanjelický

10 No ak splodí syna násil­níka, ktorý prelieva krv a do­púšťa sa nie­ktorého z tých­to hriechov,

Ekumenický

10 No ak splodí syna násil­níka, ktorý prelieva krv a do­púšťa sa nie­ktorého z týchto hriechov,

Bible21

10 Zplodí však tře­ba zločin­ce a vraha, který pro­vádí coko­li z těch věcí,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček