EkumenickýEzechiel18,9

Ezechiel 18:9

ak sa správa podľa mojich ustanovení a za­chováva moje nariadenia a úp­rim­ne ich pl­ní, je spravod­livý a určite bude žiť — znie výrok Pána, Hos­podina.


Verš v kontexte

8 ak ne­požičiava na úžeru a neberie úrok, od bez­právia odťahuje svoju ruku a spravod­livo roz­sudzuje medzi ľuďmi, 9 ak sa správa podľa mojich ustanovení a za­chováva moje nariadenia a úp­rim­ne ich pl­ní, je spravod­livý a určite bude žiť — znie výrok Pána, Hos­podina. 10 No ak splodí syna násil­níka, ktorý prelieva krv a do­púšťa sa nie­ktorého z týchto hriechov,

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

9 keby chodil v mojich ustanoveniach a os­tríhal by moje súdy činiac prav­du, spraved­livý ten is­tot­ne bude žiť, hovorí Pán Hos­podin.

Evanjelický

9 ak chodí podľa mojich ustanovení a za­chováva moje nariadenia a úp­rim­ne ich pl­ní, je spravod­livý a určite bude žiť - znie výrok Hos­podina, Pána.

Ekumenický

9 ak sa správa podľa mojich ustanovení a za­chováva moje nariadenia a úp­rim­ne ich pl­ní, je spravod­livý a určite bude žiť — znie výrok Pána, Hos­podina.

Bible21

9 řídí se mý­mi pravi­dlya věrně do­držuje mé zákony. Takový člověk je sprave­dlivý, ta­kový jis­tě bude žít, praví Panovník Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček