EkumenickýEzechiel1,9

Ezechiel 1:9

sa na­vzájom dotýkali. Pri chôdzi sa ne­ob­racali, lebo vždy šli tvárou vpred.


Verš v kontexte

8 Pod svojimi kríd­lami na štyroch stranách mali ľud­ské ruky. Mali štyri tváre a ich štyri kríd­la 9 sa na­vzájom dotýkali. Pri chôdzi sa ne­ob­racali, lebo vždy šli tvárou vpred. 10 Spredu vy­zerala ich tvár ako ľud­ská, po pravej strane všet­ky štyri mali leviu tvár, po ľavej strane všet­ky štyri mali býčiu tvár a zo­zadu všet­ky štyri mali or­liu tvár.

späť na Ezechiel, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Ich krýd­la boly po­spájané jed­no s druhým; ne­ob­racaly sa, keď išly, každá išla smerom svojej tvári.

Evanjelický

9 sa na­vzájom dotýkali; ne­moh­li sa ob­racať, keď šli: všet­ky šli smerom svojej tváre.

Ekumenický

9 sa na­vzájom dotýkali. Pri chôdzi sa ne­ob­racali, lebo vždy šli tvárou vpred.

Bible21

9 a tě­mi křídly se do­týkaly navzájem. Všech­ny se po­hy­bovaly pří­mo vpřed, cestou se ne­o­táče­ly.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček