EkumenickýEzechiel1,10

Ezechiel 1:10

Spredu vy­zerala ich tvár ako ľud­ská, po pravej strane všet­ky štyri mali leviu tvár, po ľavej strane všet­ky štyri mali býčiu tvár a zo­zadu všet­ky štyri mali or­liu tvár.


Verš v kontexte

9 sa na­vzájom dotýkali. Pri chôdzi sa ne­ob­racali, lebo vždy šli tvárou vpred. 10 Spredu vy­zerala ich tvár ako ľud­ská, po pravej strane všet­ky štyri mali leviu tvár, po ľavej strane všet­ky štyri mali býčiu tvár a zo­zadu všet­ky štyri mali or­liu tvár. 11 Také boli ich tváre. Ich kríd­la boli vzopäté na­hor, takže kríd­lami sa vzájom­ne dotýkali a dvoma si za­krývali telá.

späť na Ezechiel, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 A podoba ich tvári bola jako tvár človeka; po pravej strane maly všet­ky štyri tvár leva, z ľavej strany maly všet­ky štyri tvár vola a maly, všet­ky štyri, aj tvár or­la.

Evanjelický

10 Podoba ich tvárí bola ako ľud­ská tvár a po pravej strane všet­ky štyri mali leviu tvár, po ľavej strane všet­ky štyri mali býčiu tvár a zo­zadu všet­ky štyri mali or­liu tvár.

Ekumenický

10 Spredu vy­zerala ich tvár ako ľud­ská, po pravej strane všet­ky štyri mali leviu tvár, po ľavej strane všet­ky štyri mali býčiu tvár a zo­zadu všet­ky štyri mali or­liu tvár.

Bible21

10 Je­jich tváře vy­pa­daly tak­to: Každá z té čtveřice mě­la ze­pře­du tvář lid­s­kou, zprava tvář lví, zle­va tvář býka a ze­za­du tvář or­la.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček