EkumenickýEzdráš2,48

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:48

Recínov­ci, Nekóda­ov­ci, Gaz­zámov­ci,


Verš v kontexte

47 Gid­délov­ci, Gácharov­ci, Reájov­ci, 48 Recínov­ci, Nekóda­ov­ci, Gaz­zámov­ci, 49 Uzzov­ci, Páseachov­ci, Bésajov­ci,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

48 synov Recínových, synov Nekoda-ových, synov Gaz­zamových,

Evanjelický

48 Recínovi, Nekódovi, Gaz­zámovi,

Ekumenický

48 Recínov­ci, Nekóda­ov­ci, Gaz­zámov­ci,

Bible21

48 synové Re­ci­novi, synové Ne­kodovi, synové Gaza­movi,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček