EkumenickýEzdráš2,49

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:49

Uzzov­ci, Páseachov­ci, Bésajov­ci,


Verš v kontexte

48 Recínov­ci, Nekóda­ov­ci, Gaz­zámov­ci, 49 Uzzov­ci, Páseachov­ci, Bésajov­ci, 50 As­nov­ci, Meún­ci, Nefúsi­ov­ci,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

49 synov Uzza-ových, synov Paseachových, synov Besajových,

Evanjelický

49 Uzzovi, Páséachovi, Bésajovi,

Ekumenický

49 Uzzov­ci, Páseachov­ci, Bésajov­ci,

Bible21

49 synové Uzovi, synové Pa­se­achovi, synové Besajovi,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček