EkumenickýEzdráš2,4

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:4

Šefat­jových tri­stosedem­desiatd­va,


Verš v kontexte

3 po­tom­kov Paróšových bolo dvetisícs­tosedem­desiatd­va, 4 Šefat­jových tri­stosedem­desiatd­va, 5 Árachových sedem­stosedem­desiat­päť,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 synov Šefatiášových tri­sto sedem­desiatd­va;

Evanjelický

4 synov Šefat­jových tri­stosedem­desiatd­va,

Ekumenický

4 Šefat­jových tri­stosedem­desiatd­va,

Bible21

4 synové Šefa­tiášovi 372

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček