EkumenickýEzdráš1,6

Ezdráš 1:6

Všet­ci navôkol ich pod­porili striebor­nými nádobami, zlatom, majet­kom, dobyt­kom a drahocen­nosťami, ok­rem všet­kého, čo darovali dob­rovoľne.


Verš v kontexte

5 A tak sa vy­brali rodoví náčel­níci Júdu a Ben­jamína, kňazi a leviti a vôbec každý, v kom Boh vzbudil svoj­ho ducha, aby šiel a staval Hos­podinov dom, ktorý bol v Jeruzaleme. 6 Všet­ci navôkol ich pod­porili striebor­nými nádobami, zlatom, majet­kom, dobyt­kom a drahocen­nosťami, ok­rem všet­kého, čo darovali dob­rovoľne. 7 Kráľ Kýros vy­dal nádoby domu Hos­podina, ktoré Nebúkad­necar od­vliekol z Jeruzalema a uložil v dome svoj­ho Boha.

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A všet­ci, ktorí bývali okolo nich, po­silňovali ich ruky striebor­nými nádobami, zlatom, majet­kom a dobyt­kom a drahocen­nými vecami krome všet­kého toho, čo dali dob­rovoľne.

Evanjelický

6 A všet­ci okolití obyvatelia ich pod­porili striebor­nými nádobami, zlatom, imaním, dobyt­kom a cen­nosťami ok­rem toho, čo dali dob­rovoľne.

Ekumenický

6 Všet­ci navôkol ich pod­porili striebor­nými nádobami, zlatom, majet­kom, dobyt­kom a drahocen­nosťami, ok­rem všet­kého, čo darovali dob­rovoľne.

Bible21

6 Všich­ni z je­jich oko­lí je vy­bavi­li stříbrný­mi a zlatý­mi předmě­ty, zbožím a do­bytkem i draho­cennost­mi a k tomu při­da­li své dob­rovolné obě­ti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček