Bible21Ezdráš1,6

Ezdráš 1:6

Všich­ni z je­jich oko­lí je vy­bavi­li stříbrný­mi a zlatý­mi předmě­ty, zbožím a do­bytkem i draho­cennost­mi a k tomu při­da­li své dob­rovolné obě­ti.


Verš v kontexte

5 Před­stavi­te­lé ot­cov­ských rodů Judy a Ben­jamí­na, stejně jako kněží a levi­té i všich­ni, je­jichž du­cha Hos­po­din pro­bu­dil, se tedy vy­da­li stavět Hos­po­dinův chrám v Je­ruzalémě. 6 Všich­ni z je­jich oko­lí je vy­bavi­li stříbrný­mi a zlatý­mi předmě­ty, zbožím a do­bytkem i draho­cennost­mi a k tomu při­da­li své dob­rovolné obě­ti. 7 Sám král Kýros vy­dal předmě­ty z Hos­po­di­nova do­mu, které Nabukadne­zar při­ne­sl z Je­ruzalé­ma a které uložil v chrá­mu svého bo­ha.

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A všet­ci, ktorí bývali okolo nich, po­silňovali ich ruky striebor­nými nádobami, zlatom, majet­kom a dobyt­kom a drahocen­nými vecami krome všet­kého toho, čo dali dob­rovoľne.

Evanjelický

6 A všet­ci okolití obyvatelia ich pod­porili striebor­nými nádobami, zlatom, imaním, dobyt­kom a cen­nosťami ok­rem toho, čo dali dob­rovoľne.

Ekumenický

6 Všet­ci navôkol ich pod­porili striebor­nými nádobami, zlatom, majet­kom, dobyt­kom a drahocen­nosťami, ok­rem všet­kého, čo darovali dob­rovoľne.

Bible21

6 Všich­ni z je­jich oko­lí je vy­bavi­li stříbrný­mi a zlatý­mi předmě­ty, zbožím a do­bytkem i draho­cennost­mi a k tomu při­da­li své dob­rovolné obě­ti.

Bible21Ezdráš1,6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček