Ekumenický2. Mojžišova7,7

2. Mojžišova 7:7

Exodus

Mojžiš mal osem­desiat rokov a Áron osem­desiatt­ri, keď hovorili s faraónom.


Verš v kontexte

6 Mojžiš a Áron urobili všet­ko tak, ako im pri­kázal Hos­podin, tak to urobili. 7 Mojžiš mal osem­desiat rokov a Áron osem­desiatt­ri, keď hovorili s faraónom. 8 Hos­podin po­vedal Mojžišovi a Áronovi:

späť na 2. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

7 A Mojžišovi bolo osem­desiat rokov a Áronovi osem­desiatt­ri rokov, keď hovorili fara­onovi.

Evanjelický

7 Mojžiš mal 80 a Áron 83 rokov, keď hovorili s faraónom.

Ekumenický

7 Mojžiš mal osem­desiat rokov a Áron osem­desiatt­ri, keď hovorili s faraónom.

Bible21

7 Když mlu­vi­li k fa­rao­novi, bylo Mo­jžíšovi osm­desát let a Áro­novi osm­desát tři.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček