Ekumenický2. Mojžišova7,8

2. Mojžišova 7:8

Exodus

Hos­podin po­vedal Mojžišovi a Áronovi:


Verš v kontexte

7 Mojžiš mal osem­desiat rokov a Áron osem­desiatt­ri, keď hovorili s faraónom. 8 Hos­podin po­vedal Mojžišovi a Áronovi: 9 Keď vás faraón vy­zve: Pre­ukážte sa nejakým zá­zrakom! — po­vieš Áronovi: Vez­mi si palicu a hoď ju pred faraóna! A ona sa pre­mení na veľkého hada.

späť na 2. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

8 A Hos­podin riekol Mojžišovi a Áronovi:

Evanjelický

8 Hos­podin riekol Mojžišovi a Áronovi:

Ekumenický

8 Hos­podin po­vedal Mojžišovi a Áronovi:

Bible21

8 Hos­po­din Mo­jžíšovi a Áro­novi ře­kl:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček