Ekumenický2. Mojžišova38,24

2. Mojžišova 38:24

Exodus

Všet­kého zlata, ktoré po­užili pri práci, pri celej práci na svätyni — zlata z obiet — bolo dvad­saťdeväť talen­tov a sedem­stot­rid­sať šekelov podľa váhy svätyne.


Verš v kontexte

23 Bol s ním Oholíab, syn Achísamaka z Dánovho kmeňa ako remesel­ník, umelec, tkáč z fialového a čer­veného pur­puru, kar­mazínu a z jemného plát­na. 24 Všet­kého zlata, ktoré po­užili pri práci, pri celej práci na svätyni — zlata z obiet — bolo dvad­saťdeväť talen­tov a sedem­stot­rid­sať šekelov podľa váhy svätyne. 25 Strieb­ra od účast­níkov sčítania obce bolo sto talen­tov a tisíc­sedem­stosedem­desiat­päť šekelov podľa váhy svätyne.

späť na 2. Mojžišova, 38

Príbuzné preklady Roháček

24 Všet­kého zlata, spot­rebovaného na dielo, upot­rebeného na všet­ky tie rôz­ne práce svätyne - a zlato bolo obetované -, všet­kého zlata bolo dvad­saťdeväť cen­tov a sedem­sto trid­sať šek­lov v šek­le svätyne.

Evanjelický

24 Všet­kého zlata, spracovaného pri všet­kej práci na diele vo svätyni - zlato bolo obetované - bolo dvad­saťdeväť talen­tov a sedem­stot­rid­sať šekelov, podľa svätyňového šekelu.

Ekumenický

24 Všet­kého zlata, ktoré po­užili pri práci, pri celej práci na svätyni — zlata z obiet — bolo dvad­saťdeväť talen­tov a sedem­stot­rid­sať šekelov podľa váhy svätyne.

Bible21

24 Zla­ta použi­tého na veškeré dílo sva­tyně (šlo o zla­to po­s­kytnuté jako dar) bylo celkem 29 talen­tů a 730 še­ke­lů, měřeno še­ke­lem sva­tyně.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček