Ekumenický2. Mojžišova36,9

2. Mojžišova 36:9

Exodus

Každý koberec bol dvad­saťosem lakťov dl­hý a štyri lak­te široký. Všet­ky kober­ce mali rov­nakú mieru.


Verš v kontexte

8 Všet­ci zruční muži, ktorí pracovali na diele, urobili príbytok z desiatich kober­cov utkaných z plátna, z fialového a čer­veného pur­puru, kar­mazínu s umelecky spodobenými cherub­mi. 9 Každý koberec bol dvad­saťosem lakťov dl­hý a štyri lak­te široký. Všet­ky kober­ce mali rov­nakú mieru. 10 Päť kober­cov spojil do­ved­na a takis­to spojil aj druhých päť.

späť na 2. Mojžišova, 36

Príbuzné preklady Roháček

9 Dĺžka jed­ného po­krov­ca bola dvadsaťosem lakťov a šír­ka štyri lak­te; taká miera bola jedného po­krov­ca; všet­ky po­krov­ce maly jed­nu a tú is­tú mieru.

Evanjelický

9 Dĺžka jed­ného závesu bola dvad­saťosem a šír­ka štyri lak­te; miera všet­kých závesov bola rov­naká.

Ekumenický

9 Každý koberec bol dvad­saťosem lakťov dl­hý a štyri lak­te široký. Všet­ky kober­ce mali rov­nakú mieru.

Bible21

9 Je­den pruh byl dvacet osm lo­ket dlouhý a čtyři lok­te ši­roký. Všech­ny pruhy měly stejné roz­mě­ry.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček