Ekumenický2. Mojžišova36,34

2. Mojžišova 36:34

Exodus

Do­sky po­zlátil, aj krúžky, cez ktoré pre­chádzali žr­de, urobil zo zlata, ba po­zlátil aj žr­de.


Verš v kontexte

33 Pro­stred­nú žrď urobil tak, aby pre­chádzala stredom do­sák z jedného kon­ca na druhý. 34 Do­sky po­zlátil, aj krúžky, cez ktoré pre­chádzali žr­de, urobil zo zlata, ba po­zlátil aj žr­de. 35 Zhotovil aj oponu z fialového a čer­veného pur­puru, kar­mazínu a z jemne utkaného plát­na. Vy­zdobil ju umelec­ky spodobenými cherub­mi.

späť na 2. Mojžišova, 36

Príbuzné preklady Roháček

34 A do­sky po­kryl zlatom, a ich kruhy spravil zo zlata, ložis­ká to pre zásuv­ky, a zásuv­ky tiež pokryl zlatom.

Evanjelický

34 Do­sky ob­ložil zlatom, urobil aj zlaté krúžky k nim, do ktorých sa za­strčia priečne laty, a ob­ložil priečne laty zlatom.

Ekumenický

34 Do­sky po­zlátil, aj krúžky, cez ktoré pre­chádzali žr­de, urobil zo zlata, ba po­zlátil aj žr­de.

Bible21

34 Ty rámy ob­loži­li zla­tem a připevnil k nim zlaté prs­ten­ce jako ú­chy­ty pro svla­ky. Také svla­ky ob­loži­li zla­tem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček