Ekumenický2. Mojžišova31,4

2. Mojžišova 31:4

Exodus

aby mohol vy­pracovať ná­vr­hy na spracovanie zlata, strieb­ra a bron­zu,


Verš v kontexte

3 Na­pl­nil som ho Božím duchom, múd­rosťou, chápavosťou a zručnosťou v každej práci, 4 aby mohol vy­pracovať ná­vr­hy na spracovanie zlata, strieb­ra a bron­zu, 5 opracúvať drahokamy na osadzovanie, vy­rezávať drevo a konať akúkoľvek prácu.

späť na 2. Mojžišova, 31

Príbuzné preklady Roháček

4 aby bol schop­ný vymyslieť dô­vtip­né veci a pracovať v zlate, strieb­re a v medi

Evanjelický

4 aby vy­mýšľal ná­vr­hy na spracovanie zlata, strieb­ra a bron­zu,

Ekumenický

4 aby mohol vy­pracovať ná­vr­hy na spracovanie zlata, strieb­ra a bron­zu,

Bible21

4 aby vy­mýš­lel plá­ny a pro­váděl je ve zlatě, stříbře a bron­zu,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček