Ekumenický2. Mojžišova30,7

2. Mojžišova 30:7

Exodus

Na ňom bude Áron spaľovať kadid­lo z voňavých látok; bude ho páliť každé ráno pri úp­rave lámp.


Verš v kontexte

6 Ol­tár po­stav pred oponu, ktorá je pred ar­chou svedec­tva, pred vr­ch­nákom pri­krývajúcim svedec­tvo, kde sa budem s tebou stretávať. 7 Na ňom bude Áron spaľovať kadid­lo z voňavých látok; bude ho páliť každé ráno pri úp­rave lámp. 8 Áron ho bude páliť aj pod­večer, keď bude rozs­vecovať lam­py, to bude vaša pravidel­ná kadid­lová obeta pred Hos­podinom po všet­ky vaše po­kolenia.

späť na 2. Mojžišova, 30

Príbuzné preklady Roháček

7 A Áron bude na ňom kadiť kadivo z voňavých vecí, každého rána; keď upraví lam­py, v­tedy to bude kadiť.

Evanjelický

7 Na ňom bude Áron páliť kadid­lovú obeť z von­ných vecí každé ráno; keď upraví lam­py, bude páliť.

Ekumenický

7 Na ňom bude Áron spaľovať kadid­lo z voňavých látok; bude ho páliť každé ráno pri úp­rave lámp.

Bible21

7 Áron na něm bude pá­lit vonné ka­di­dlo. Bude je pá­lit každé ráno, když vy­čis­tí kaha­ny,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček