Ekumenický2. Mojžišova30,28

2. Mojžišova 30:28

Exodus

ol­tár spaľovaných obiet so všet­kým jeho prís­lušen­stvom a umývad­lo s podstavcom.


Verš v kontexte

27 stôl so všet­kým jeho prís­lušen­stvom, sviet­nik s jeho prís­lušen­stvom, kadid­lový ol­tár, 28 ol­tár spaľovaných obiet so všet­kým jeho prís­lušen­stvom a umývad­lo s podstavcom. 29 Tak­to ich po­svätíš a budú svätos­väté. Čo sa ich dot­kne, bude po­svät­né.

späť na 2. Mojžišova, 30

Príbuzné preklady Roháček

28 ol­tár na zápaly a všet­ko jeho náradie, umyvák a jeho pod­stavec.

Evanjelický

28 aj ol­tár na spaľované obete a jeho náčinie, i umývad­lo a jeho pod­stavec.

Ekumenický

28 ol­tár spaľovaných obiet so všet­kým jeho prís­lušen­stvom a umývad­lo s podstavcom.

Bible21

28 ol­tář pro zápalné obě­ti s veškerým jeho náčiním a také umyva­dlo s pod­stav­cem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček