Ekumenický2. Mojžišova30,27

2. Mojžišova 30:27

Exodus

stôl so všet­kým jeho prís­lušen­stvom, sviet­nik s jeho prís­lušen­stvom, kadid­lový ol­tár,


Verš v kontexte

26 Po­mažeš ním stan stretávania a ar­chu svedec­tva, 27 stôl so všet­kým jeho prís­lušen­stvom, sviet­nik s jeho prís­lušen­stvom, kadid­lový ol­tár, 28 ol­tár spaľovaných obiet so všet­kým jeho prís­lušen­stvom a umývad­lo s podstavcom.

späť na 2. Mojžišova, 30

Príbuzné preklady Roháček

27 stôl a všet­ky jeho nádoby, sviet­nik a všet­ky jeho náčinia i ol­tár na kadenie,

Evanjelický

27 stôl i všet­ko jeho náčinie, i sviet­nik a jeho náčinie, i kadid­lový ol­tár,

Ekumenický

27 stôl so všet­kým jeho prís­lušen­stvom, sviet­nik s jeho prís­lušen­stvom, kadid­lový ol­tár,

Bible21

27 stůl s veškerým jeho náčiním, svícen s jeho náčiním, ka­di­dlový ol­tář,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček