Ekumenický2. Mojžišova24,13

2. Mojžišova 24:13

Exodus

Mojžiš a jeho služob­ník Jozua vstali. Mojžiš vy­stúpil na Boží vrch.


Verš v kontexte

12 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Vy­stúp ku mne na vrch a zo­staň tam. Dám ti kamen­né tabule, zákon a pri­kázania, ktoré som na­písal, aby si podľa nich učil. 13 Mojžiš a jeho služob­ník Jozua vstali. Mojžiš vy­stúpil na Boží vrch. 14 Starším po­vedal: Zo­staňte tu, kým sa k vám ne­vrátime. Bude tu s vami Áron a Chúr. Keby nie­kto niečo mal, nech sa ob­ráti na nich.

späť na 2. Mojžišova, 24

Príbuzné preklady Roháček

13 Vtedy vstal Mojžiš a Jozua, jeho služob­ník, a Mojžiš vy­šiel na vrch Boží.

Evanjelický

13 Po­tom vstal Mojžiš i jeho sluha Józua a Mojžiš vy­stúpil na Boží vrch.

Ekumenický

13 Mojžiš a jeho služob­ník Jozua vstali. Mojžiš vy­stúpil na Boží vrch.

Bible21

13 Mo­jžíš i jeho po­mo­cník Jo­zue tedy vsta­li a Mo­jžíš vy­stou­pil na Boží ho­ru.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček