Ekumenický2. Mojžišova2,2

2. Mojžišova 2:2

Exodus

Žena počala a porodila syna. Keď videla, že je pek­ný, ukrývala ho tri mesiace.


Verš v kontexte

1 Is­tý muž z Léviho rodu si vzal za ženu dievča zo svoj­ho kmeňa. 2 Žena počala a porodila syna. Keď videla, že je pek­ný, ukrývala ho tri mesiace. 3 Keď ho už ďalej ne­moh­la skrývať, vzala papyrusový košík, vy­mazala ho as­fal­tom a smolou, vložila doň chlap­ca a položila ho do trs­tiny pri brehu Nílu.

späť na 2. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 A žena počala a porodila syna a vidiac ho, že je krás­ny, kryla ho tri mesiace.

Evanjelický

2 Žena počala i porodila syna, a keď videla, že je pek­ný, skrývala ho tri mesiace.

Ekumenický

2 Žena počala a porodila syna. Keď videla, že je pek­ný, ukrývala ho tri mesiace.

Bible21

2 Ta pak poča­la a po­ro­di­la sy­na. Když vi­dě­la, jak je krásný, ce­lé tři měsíce ho skrýva­la.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček