Ekumenický2. Mojžišova2,1

2. Mojžišova 2:1

Exodus

Is­tý muž z Léviho rodu si vzal za ženu dievča zo svoj­ho kmeňa.


Verš v kontexte

1 Is­tý muž z Léviho rodu si vzal za ženu dievča zo svoj­ho kmeňa. 2 Žena počala a porodila syna. Keď videla, že je pek­ný, ukrývala ho tri mesiace. 3 Keď ho už ďalej ne­moh­la skrývať, vzala papyrusový košík, vy­mazala ho as­fal­tom a smolou, vložila doň chlap­ca a položila ho do trs­tiny pri brehu Nílu.

späť na 2. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 A nejaký muž z domu Léviho od­išiel a vzal si za ženu dcéru z po­kolenia Léviho.

Evanjelický

1 Is­tý muž z domu Lévího šiel a vzal za manžel­ku dcéru z domu Lévího.

Ekumenický

1 Is­tý muž z Léviho rodu si vzal za ženu dievča zo svoj­ho kmeňa.

Bible21

1 Je­den muž z rodu Levi se oženil s jednou levi­tskou dce­rou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček