Ekumenický2. Mojžišova18,4

2. Mojžišova 18:4

Exodus

Druhý sa volal Elíezer, lebo po­vedal: Boh môj­ho otca je moja po­moc, za­chránil ma pred faraónovým mečom.


Verš v kontexte

3 a s ňou aj oboch synov. Jeden z nich sa volal Geršóm, lebo Mojžiš po­vedal: Som hosťom v cudzej krajine. 4 Druhý sa volal Elíezer, lebo po­vedal: Boh môj­ho otca je moja po­moc, za­chránil ma pred faraónovým mečom. 5 Mojžišov tesť Jit­ro prišiel k nemu s jeho obi­dvoma syn­mi i s jeho ženou na púšť, kde táboril pri Božom vr­chu.

späť na 2. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

4 a meno druhého bolo Eliezer, lebo v­raj Bôh môj­ho otca mi bol na po­moci a vy­tr­hol ma od meča fara­onov­ho.

Evanjelický

4 druhý sa volal Elíezer, lebo: Boh môj­ho otca bol mi na po­moci a za­chránil ma pred mečom faraónovým.

Ekumenický

4 Druhý sa volal Elíezer, lebo po­vedal: Boh môj­ho otca je moja po­moc, za­chránil ma pred faraónovým mečom.

Bible21

4 Druhý se jmenoval Elie­zer, Boží po­moc, ne­boť ře­kl: „Bůh mého otce mi přispěl na po­moc; za­chránil mě před fa­rao­novým mečem.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček