Ekumenický2. Mojžišova18,3

2. Mojžišova 18:3

Exodus

a s ňou aj oboch synov. Jeden z nich sa volal Geršóm, lebo Mojžiš po­vedal: Som hosťom v cudzej krajine.


Verš v kontexte

2 Mojžišov tesť Jit­ro vzal Mojžišovu ženu Cip­póru, ktorú Mojžiš po­slal späť, 3 a s ňou aj oboch synov. Jeden z nich sa volal Geršóm, lebo Mojžiš po­vedal: Som hosťom v cudzej krajine. 4 Druhý sa volal Elíezer, lebo po­vedal: Boh môj­ho otca je moja po­moc, za­chránil ma pred faraónovým mečom.

späť na 2. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

3 i jej dvoch synov, z ktorých jed­nému bolo meno Geršom, pre­tože po­vedal: Som po­hos­tínom v cudzej zemi;

Evanjelický

3 i jej dvoch synov; jeden sa volal Géršóm, lebo po­vedal: Cudzin­com som bol v cudzej krajine;

Ekumenický

3 a s ňou aj oboch synov. Jeden z nich sa volal Geršóm, lebo Mojžiš po­vedal: Som hosťom v cudzej krajine.

Bible21

3 spo­lu s její­mi dvě­ma sy­ny. První se jmenoval Geršom, Přis­těhovalec, ne­boť Mo­jžíš ře­kl: „Byl jsem přis­těhoval­cem v cizí zemi.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček