Ekumenický2. Mojžišova18,19

2. Mojžišova 18:19

Exodus

Po­slúch­ni moju radu a Boh bude s tebou. Ty za­stupuj ľudí pred Bohom a pred­nes mu ich záležitos­ti.


Verš v kontexte

18 Veľmi vy­čer­pávaš seba i ten­to ľud, ktorý je s tebou. To je nad tvoje sily, sám to ne­zvlád­neš. 19 Po­slúch­ni moju radu a Boh bude s tebou. Ty za­stupuj ľudí pred Bohom a pred­nes mu ich záležitos­ti. 20 Budeš ich upozorňovať na ustanovenia a zákony a ukážeš im ces­tu, po ktorej majú ísť, i skut­ky, ktoré majú konať.

späť na 2. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

19 Po­slúch­ni teraz môj hlas, poradím ti, a Bôh bude s tebou. Ty buď za ľud pred Bohom, a ty budeš donášať nes­nad­né veci k Bohu.

Evanjelický

19 Po­slúch­ni ma teraz; poradím ti a Boh bude s tebou. Ty za­stupuj ľud pred Bohom, pred­kladaj ich spory Bohu,

Ekumenický

19 Po­slúch­ni moju radu a Boh bude s tebou. Ty za­stupuj ľudí pred Bohom a pred­nes mu ich záležitos­ti.

Bible21

19 Pro­to mě teď po­s­lech­ni, po­radím ti a Bůh bude s te­bou: Ty za­stu­puj lid před Bo­hem a přinášej k ně­mu ne­s­na­dné věci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček