Ekumenický2. Mojžišova17,7

2. Mojžišova 17:7

Exodus

To mies­to na­zval Mas­sa a Meríba, lebo Iz­raeliti sa tam vadili a po­kúšali Hos­podina, keď po­chybovačne hovorili: Je medzi nami Hos­podin alebo nie?


Verš v kontexte

6 Tam budem stáť pred tebou na skale na Horebe. Keď ud­rieš skalu, vy­j­de z nej voda a ľud sa na­pije. Mojžiš to urobil pred očami starších Iz­raela. 7 To mies­to na­zval Mas­sa a Meríba, lebo Iz­raeliti sa tam vadili a po­kúšali Hos­podina, keď po­chybovačne hovorili: Je medzi nami Hos­podin alebo nie? 8 Po­tom prišiel Amálek a v Refídime zaútočil na Iz­raelitov.

späť na 2. Mojžišova, 17

Príbuzné preklady Roháček

7 A na­zval meno toho mies­ta Mas­sa a Meríba, pre­to, že sa vadili synovia Iz­raelovi a pre­to, že po­kúšali Hos­podina tým, že vraveli: Či je Hos­podin medzi na­mi, či nie je?

Evanjelický

7 Po­tom na­zval to mies­to Mas­sa a Meríbá , pre­tože Iz­rael­ci sa vadili a po­kúšali Hos­podina vraviac: Je Hos­podin upro­stred nás, či nie?

Ekumenický

7 To mies­to na­zval Mas­sa a Meríba, lebo Iz­raeliti sa tam vadili a po­kúšali Hos­podina, keď po­chybovačne hovorili: Je medzi nami Hos­podin alebo nie?

Bible21

7 To místo pak po­jmenoval Mas­sa a Me­ri­ba, Pokušení a Svár, kvů­li do­tírání synů Iz­rae­le a pro­to, že pokouše­li Hos­po­di­na slovy: „Je mezi ná­mi Hos­po­din, nebo ne?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček