Ekumenický2. Mojžišova17,16

2. Mojžišova 17:16

Exodus

Po­vedal totiž: Ruka sa zo­dvih­la proti Hos­podinov­mu trónu, Hos­podin bude bojovať proti Amálekovi z pokolenia na po­kolenie.


Verš v kontexte

14 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Za­píš to na pamiat­ku do knihy a oznám Jozu­ovi, že určite vy­hladím aj pamiat­ku na Amáleka spod nebies. 15 Mojžiš po­stavil ol­tár a na­zval ho: Hos­podin je moja zá­stava. 16 Po­vedal totiž: Ruka sa zo­dvih­la proti Hos­podinov­mu trónu, Hos­podin bude bojovať proti Amálekovi z pokolenia na po­kolenie.

späť na 2. Mojžišova, 17

Príbuzné preklady Roháček

16 A po­vedal: Pre­to, že sa od­vážil po­z­dvih­núť ruku proti stolici Hos­podinovej, boj bude Hospodinovi proti Amalechovi z po­kolenia na po­kolenie.

Evanjelický

16 Lebo po­vedal: Ruku na koruh­vu Hos­podinovu, Hos­podin bude bojovať proti Amálékovi z po­kolenia na po­kolenie.

Ekumenický

16 Po­vedal totiž: Ruka sa zo­dvih­la proti Hos­podinov­mu trónu, Hos­podin bude bojovať proti Amálekovi z pokolenia na po­kolenie.

Bible21

16 Ře­kl to­tiž: „Ru­ka nad Hos­po­di­novým trůnem do­svědčuje Hos­po­dinův boj pro­ti Amale­kovi až do po­sledního pokolení.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček