Ekumenický2. Mojžišova17,14

2. Mojžišova 17:14

Exodus

Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Za­píš to na pamiat­ku do knihy a oznám Jozu­ovi, že určite vy­hladím aj pamiat­ku na Amáleka spod nebies.


Verš v kontexte

13 Jozua porazil Amáleka a jeho ľud mečom. 14 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Za­píš to na pamiat­ku do knihy a oznám Jozu­ovi, že určite vy­hladím aj pamiat­ku na Amáleka spod nebies. 15 Mojžiš po­stavil ol­tár a na­zval ho: Hos­podin je moja zá­stava.

späť na 2. Mojžišova, 17

Príbuzné preklady Roháček

14 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Na­píš to na pamiat­ku do knihy a vlož do uší Jozuu, že docela vy­hladím pamiat­ku Amalechovu zpod nebies.

Evanjelický

14 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Na­píš to do knihy na pamiat­ku a vštep to Józu­ovi do pamäti, lebo ú­pl­ne vy­triem spod neba pamiat­ku na Amáléka.

Ekumenický

14 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Za­píš to na pamiat­ku do knihy a oznám Jozu­ovi, že určite vy­hladím aj pamiat­ku na Amáleka spod nebies.

Bible21

14 Hos­po­din po­tom Mo­jžíšovi ře­kl: „Za­piš to na památku do kni­hy a vštěpuj Jo­zuovi, že Amale­kovu památku na­prosto vy­hladím zpod nebe.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček