Ekumenický2. Mojžišova17,13

2. Mojžišova 17:13

Exodus

Jozua porazil Amáleka a jeho ľud mečom.


Verš v kontexte

12 Keď Mojžišovi ruky ochab­li, vzali kameň, pod­ložili mu ho a on si sadol naň. Áron a Chúr mu podopierali ruky jeden z jednej a druhý z druhej strany. Tak­to zo­stali jeho ruky zdvi­hnuté až do západu sln­ka. 13 Jozua porazil Amáleka a jeho ľud mečom. 14 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Za­píš to na pamiat­ku do knihy a oznám Jozu­ovi, že určite vy­hladím aj pamiat­ku na Amáleka spod nebies.

späť na 2. Mojžišova, 17

Príbuzné preklady Roháček

13 Tak porazil Jozua Amalecha i jeho ľud os­trím meča.

Evanjelický

13 Józua os­trím meča pre­mohol Amáléka a jeho ľud.

Ekumenický

13 Jozua porazil Amáleka a jeho ľud mečom.

Bible21

13 Tak Jo­zue po­razil Amale­ka i jeho lid mečem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček